A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 352
W tym miesiącu: 42895
Wszystkich: 2537707

Warsztaty - Buduj ze stali

Egzamin komisyjny z Mechaniki Budowli I

Egzamin komisyjny dla studentów studiów stacjonarnych z Mechaniki Budowli odbędzie się w piątek 9 lutego 2018 roku o godzinie 11.00. 

Kursy językowe

KURSY JĘZYKOWE

ZAPISY NA DRUGI SEMESTR 2017/2018

Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej informuje, iż organizuje odpłatne kursy języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. 

Zajęcia odbywają się w Studium Języków Obcych, ul. Dąbrowskiego 69.

Cena kursu –  450 zł za 30 godzin lekcyjnych.

Proponowane terminy zajęć do wglądu na formularzu rejestracyjnym. 


Dodatkowe informacje można uzyskać u prowadzących zajęcia:

Język angielski: Izabela Mishchil 34 3250 329
Język niemiecki: Henryk Juszczak 601 324 959


Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz umieszczony na stronie Studium Języków Obcych: sjo.pcz.pl

Więcej informacji: www.sjo.pcz.pl

Egzamin z Materiałów Budowlanych

Egzamin z Materiałów Budowlanych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbędzie się w piątek 9 lutego 2018 roku o godzinie 16.00 w sali A-28 (ul. Dąbrowskiego. Do egzaminu przystępują studenci, posiadający zaliczenie z laboratorium.

DODATKOWY TERMIN OBRON PRAC

Dodatkowy termin obron prac inżynierskich odbędzie się w dniu 21 lutego 2018 roku od godziny 13.00. Prace należy złożyć w Dziekanacie do dnia 19 lutego 2018 roku do godziny 12.00.

Egzamin - Mechanika Gruntów

Egzamin z przedmiotu Mechanika Gruntów dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia odbędzie się 3.02.2018 r. (sobota) o godz. 10:00 w sali D2.

Do egzaminu przystepują studenci, którzy spełniają wymogi §20 pkt. 3 Regulaminu Studiów obowiązującego w Politechnice Częstochowskiej.

Egzamin - Mechanika Teoretyczna II

Egzamin z przedmiotu Mechanika Teoretyczna II dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia, 3 semestr odbędzie się 4.02.2018 r. (niedziela) o godz. 10:15 w Sali D1 i D2.  

Egzamin składać się będzie z dwóch części:
- część I – zagadnienia teoretyczne
- część II – zadania.

Wszyscy studenci przystępujący do egzaminu powinni posiadać indeks i kartę zaliczeniową.

Ogłoszenie dla studentów III roku studiów stacjonarnych

Egzamin z przedmiotu Mechanika gruntów odbędzie się 05.02.2018 (poniedziałek) w sali D2 w nastęujących godzinach: 

I grupa godzina 11.00 - 12.00,

II grupa godzina 12.00-13.00.

Do egzaminu przystęują studenci, którzy uzyskali zaliczenie z obu toków zajęć (ćwiczeń i laboratorium).

Staż w biurze poselskim

Zaliczenie komisyjne projektu z Konstrukcji metalowych II

Zaliczenie komisyjne projektu z Konstrukcji metalowych II odbędzie się we wtorek  2018-01-23 o godzinie 10.00. Podania o zaliczenie należy złożyć w Dziekanacie do dnia 2018-01-22. Projekt należy złożyć w Dziekanacie do dnia 2018-01-22 do godziny 12.00

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dziekanat@bud.pcz.pl