A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 310
W tym miesiącu: 42853
Wszystkich: 2537665

Warsztaty - Buduj ze stali

Egzamin z Geometrii Wykreślnej

Egzamin z Geometrii Wykreślnej dla studentów studiów niestacjonarnych (pierwszy termin) odbędzie się 17 lutego 2018 roku (sobota) o godz. 10:00 w sali D-6. 
Do egzaminu mogą przystąpić osoby mające zaliczenie z ćwiczeń. 

Egzamin poprawkowy z Mechaniki Gruntów

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Mechanika Gruntów dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia odbędzie się 17.02.2018 r. (sobota) o godz. 10:00 w sali D2.

Do egzaminu przystepują studenci, którzy spełniają wymogi §20 pkt. 3 Regulaminu Studiów obowiązującego w Politechnice Częstochowskiej.

Kursy językowe

KURSY JĘZYKOWE

ZAPISY NA DRUGI SEMESTR 2017/2018

Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej informuje, iż organizuje odpłatne kursy języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. 

Zajęcia odbywają się w Studium Języków Obcych, ul. Dąbrowskiego 69.

Cena kursu –  450 zł za 30 godzin lekcyjnych.

Proponowane terminy zajęć do wglądu na formularzu rejestracyjnym. 


Dodatkowe informacje można uzyskać u prowadzących zajęcia:

Język angielski: Izabela Mishchil 34 3250 329
Język niemiecki: Henryk Juszczak 601 324 959


Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz umieszczony na stronie Studium Języków Obcych: sjo.pcz.pl

Więcej informacji: www.sjo.pcz.pl

Egzamin - Mechanika Gruntów

Egzamin z przedmiotu Mechanika Gruntów dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia odbędzie się 3.02.2018 r. (sobota) o godz. 10:00 w sali D2.

Do egzaminu przystepują studenci, którzy spełniają wymogi §20 pkt. 3 Regulaminu Studiów obowiązującego w Politechnice Częstochowskiej.

Egzamin - Mechanika Teoretyczna II

Egzamin z przedmiotu Mechanika Teoretyczna II dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia, 3 semestr odbędzie się 4.02.2018 r. (niedziela) o godz. 10:15 w Sali D1 i D2.  

Egzamin składać się będzie z dwóch części:
- część I – zagadnienia teoretyczne
- część II – zadania.

Wszyscy studenci przystępujący do egzaminu powinni posiadać indeks i kartę zaliczeniową.

Staż w biurze poselskim

Obrany prac dyplomowych

Obrony prac dyplomowych odbędą się w piątek 2018-01-26 od godziny 9.00. Prace dyplomowe należy składać w Dziekanacie do dnia 2018-01-19.

Terminy i wykaz egzaminów - sesja zimowa 2017/2018

terminy i wykaz egzaminow zima 2018 - N1.jpg

terminy i wykaz egzaminow zima 2018 - N1_01.jpg

terminy i wykaz egzaminow zima 2018 - N2.jpg

Wybór specjalności - studia niestacjonarne

Wybór specjalności zima 2018 - studia niestacjonarne.jpg

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dziekanat@bud.pcz.pl